Bitva u Artemísia se odehrávala během tří dnů v srpnu nebo září 480 př. n. l. během druhé řecko-perské války. Bitva probíhala u severního pobřeží ostrova Euboia, kde se utkala loďstva aliance řeckých městských států (Atény, Korint, Sparta a další) s loďstvem perské říše. Současně s touto námořní bitvou probíhala pozemní bitva u Thermopyl, které velel Xerxés I.

První den bitvy

V bitvě se utkalo cca 300 lodí řeckých a více než 800 lodí perských. Peršané ovšem cestou ztratili v bouři asi třetinu loďstva. Řecká flotila vedená Themistoklem nečekaně zaútočila na početnější perskou flotilu. Bylo to velké riziko, které ale museli Řekové podstoupit. Pokud by Peršané propluli úžinou, ocitla by se pozemní řecká vojska bojující u Thermopyl pod velením spartského krále Leónida v obležení. Řecké lodě zaujali postavení v užší části průplavu a vytvořily kruh. Když se Peršané přiblížili, přešli Řekové do útoku a ve stísněném prostoru průplavu způsobily Peršanům značné škody. Bylo to velké psychologické vítězství ze strany řeckého námořnictva. Vítězství Řeků Peršany dokonale zaskočilo, protože očekávali snadné vítězství.

Druhý den bitvy

Peršané ztratili první den 200 lodí, které měly obeplout ostrov Euboia a napadnout Řeky zezadu. Jenže v noci se přihnala vichřice a všechny perské lodě skončily na dně Egejského moře. Následující den Řekové stále drželi své obranné pozice. Bez perských lodí, které měly napadnout Řeků zezadu, se Themistoklés mohl soustředit výhradně na to, co viděl před sebou. I tak musel čelit velké přesile v poměru 5:1. I když přesnější informace o bitvě chybí, z dochovaných pramenů víme, že na konci druhého dne byla situace na moři podobná jako na začátku dne.

Třetí den bitvy

Třetí den nezačal pro Řeky nejlépe – na pevnině Peršané za pomoci zrádce obklíčili řecké vojsko vedené Leónidem a všechny pobili. Současně Themistoklés sice odrazil perské loďstvo, ale sám utrpěl značné ztráty (Hérodot uvádí, že polovina řeckého námořnictva byla zničena nebo poškozena). Když se dozvěděl o porážce Leónidase, nebyl důvod průplav bránit a odplul se zbytkem lodí k Aténám.

Bitva u Artemísia byla prvním námořním setkáním v druhé řecko-perské válce a Řekové (ač nakonec ustoupili) si zde připsali důležité psychologické vítězství.

Model řecké triéry