< link rel="alternate" hreflang="cs-cs" href="https://www.starovekyegypt.net/">

Arsinoé II. byla ve svých 16ti letech provdána za mnohem staršího thráckého krále Lysimacha (v době sňatku mu bylo kolem šedesáti let). Jejími rodiči byli Ptolemaios I. Sótér a Bereníké I. Přesné datum jejího narození neznáme, jistě se však narodila po roce 316 př.n.l. Roku 300 př.n.l. byla Starý král byl ochoten pro krásnou manželku udělat cokoliv – daroval jí města Hérakleion, Théos, Amastris a Kassandreiu. Navíc nádherné město Efesos bylo načas přejmenováno na Arsinoé.

Ptolemaios I. Bereníké I.
Ptolemaios I. Bereníké I.

Arsinoé porodila thráckému králi tři syny. Ptolemaia, Lysimacha a Filipa a tehdy začala s intrikami. Arsinoé chtěla zajistit pro jednoho ze svých synů trůn. Lysimachos už ale dědice měl – z prvního manželství syna Agathokla. Arsinoé tedy namluvila králi, že jeho syn proti němu kuje pikle a Lysimachos jí uvěřil a Agathokla nechal roku 284 př.n.l. popravit. O tři roky později utrpěla thrácká armáda drtivou porážku od syrského vládce Seleuka I. Níkátora. Arsinoé se zachránila útěkem do Kassandreie a provdala se za svého nevlastního bratra Ptolemaia Kerauna. Ten slíbil adoptovat její tři syny.

Vražda jejích synů

Ptolemaiovci byli krvelačnou dynastií a Ptolemaios Keraunos nebyl výjimkou. Sotva dorazil do Kassandreie, nechal zavraždit šestnáctiletého Lysimacha a o tři roky mladšího Filipa. Ptolemaios se zachránil útěkem do Dardanie na severu Řecka. Také Arsinoé musela znovu prchnout – tentokrát na ostrov Samothráké v Egejském moři.

Do rodného Egypta se mohla Arsinoé vrátit až v roce 279 př.n.l. za vlády svého bratra Ptolemaia II. Filadelfoa. Jeho manželkou byla Arsinoé I. – sestra zesnulého Lysimacha. Na faraonském dvoře se hned pustila do intrikování. Arsinoe II. obvinila z přípravy královské vraždy a dosáhla toho, že její švagrová byla roku 278 př.n.l. vypovězena do Kufu a sama získala přízeň Ptolemaia. Ten se s ní roku 277 nebo 274 př.n.l. oženil. Právě díky tomuto sňatku získal Ptolemaios přídomek Filadelfos (Milující sestru).

Arsinoé II. dosáhla svého

Arsinoé II. jako královna rozhodně nezůstávala ve stínu svého manžela. Aktivně se podílela na většině politických rozhodnutí. Podporovala zejména nepřátelství vůči Makedonii. Ještě před svou smrtí byla zbožštěna a její kult splynul s Afroditiným. Na jedné stéle byl objeven datum její smrti – měsíc pachon (březen/dubne) patnáctý rok vlády Ptolemaia II. Filadelfa (tedy rok 271 nebo 270 př.n.l.)