fbpx

Senusret III.

Za vlády Senusreta III. (1872 – 1854 př.n.l.) poznal Egypt nebývalý rozkvět. Senusret III. reformoval státní správu a zabezpečil hranice země, díky čemuž se stal legendární postavou. Reforma státní správy a zabezpečení hranic Krátce

Amenemhet III.

Amenemhet III. se významnou měrou se zasloužil o hospodářský rozvoj Egypta. Jeho trůnní jméno je Marrhos. Amenemhet III. pokračoval v činnostech započatými jeho předchůdci a na místo rozšiřování území se soustředil na vnitřní rozvoj.