19. dynastie - Starověký Egypt

Faraoni 19. dynastie, 1292 - 1186 př.n.l.

Napsal Felgr Pavel on .

Poslední faraon 18. dynastie Haremheb neměl dědice a tak za svého nástupce určil dalšího generála, který se ujal vlády pod jménem Ramesse I. a stal se zakladatelem 19. dynastie. Podařilo se mu upevnit pozici nové dynastite, ale větší rozmach Egypta nastal až za vlády jeho syna Sethi I.  a vnuka Ramesse II.

Dlouhá vláda Ramesse II. (66 let) skončila jeho smrtí v roce 1212 př.n.l. a znamenala konec období prosperity a rozkvětu Egypta. Na trůn usedl třináctý syn Ramesse II. Merenptah, kterému bylo tehdy přibližně 60 let. Merenptah ještě udržel prestiž Egypta, ale velké stěhování indoevropských národů na konci 2. tisíciletí př.n.l. otřáslo postavením mocností. 

Faraon Doba vlády Významné události
19. dynastie (1292 - 1186 př.n.l.)
Ramesse I. 2 roky upevnění pozice nové dynastie
Sethi I. 14 let stavba tzv. Velkého hypostylu v Karnaku a chrámu v Abydu (Abedžu)
Ramesse II. 66 let stavba chrámu v Abú Simbelu; bitva u Kadeše
Merenptah 9 let  
Sethi II. 5 let  
Amenmesse 3 roky  
Siptah 6 let  
Tausret 2 roky  

19. dynastie

Český egyptologický ústav

  • Historie Českého egyptologického ústavu

    Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.
  • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

    Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.
  • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

    Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě