< link rel="alternate" hreflang="cs-cs" href="https://www.starovekyegypt.net/">

Sobekhotep I. (Sechemre Chutawy) Sobekhotep I. byl synem Amenemheta IV., předposledního faraona 12. dynastie (Střední říše). Jeho existenci dokládají mimo jiné Káhunské papyry, které v roce 1898 objevil Flinders Petrie v troskách faraonského paláce Kahúnu. Na tomto papyru písaři kromě jména Sobekhotepa I. uvádějí i faraona předchozí dynastie Amenemhet III. To dokazuje, že tito dva vládli časově blízko sebe.

Během vykopávek v Abydu v roce 2013 objevil tým archeologů pod vedením Josefa W. Wegnera z Pensylvánské univerzity hrobku krále jménem Sobekhotep. Hrobku objevitelé zpočátku připisovali právě Sobekhotepovi I., ale později se ukázalo, že jde pravděpodobně o Sobekhopeta IV.

Sobekhotep I.
Busta faraona a nákres pečeti s nápisem: „Syn Reův, Amenemhet Sobekhotep,
milovaný bohem Sobek-Reem, pánem Iu-miteru“