fbpx

Kartuš AmenmesseAmenmesse byl faraon, jehož původ je značně nejistý. Existuje názor, že vícekrál z doby Merenptaha jménem Messui a Amenmesse je jedna a ta samá osoba, budoucí uzurpátor neoprávněně vládnoucí více než 4 roky v době Sethi II. Jiná teorie říká, že Amenmesse byl vezírem Merenptaha.

Období vlády Amenmesse je jedním z nejvíce nejasných v dějinách Egypta. Domněnka K. Kitchena je, že Amenmesse vládl rovněž na severu. Místem jeho posledního odpočinku je hrobka KV 10 v Údolí králů, nesoucí stopy devastace z období (a dost pravděpodobně i z nařízení) Sethi II., což by znamenalo nepravomocnost vlády.

Amenmesse

Amenmesse