Kleopatra II.

Kleopatra II. byla dcerou Ptolemaia V. Epifanea a Kleopatry I. Byla provdána za svého bratra Ptolemaia VI. Filométóra a z tohoto manželství se narodili dva synové – pozdější koregent Ptolemaios Eupator, Ptolemaios (pozdější Ptolemaios