fbpx
Haremheb
Haremheb, kartuš faraona

Haremheb pocházel z urozené rodiny z Hutnesut - bývalé Alabastronpolis (dnes Kóm el-Ahmar Sauris), města uctívajícího boha Hora.

Haremheb - od vojáka po generála

Haremheb celou svou kariéru spojil s armádou. Generálem byl již za vlády Amenhotepa IV. - Achnatona. Tehdy, možná z vypočítavosti, přijal jeho myšlenky, což mu ale později nebránilo v podpoře Amonova kněžstva a být loajální mladému faraonovi. V Thébách (Vasetu) se těšil popularitě, která neměla u jiných velitelů obdoby. Haremheb byl vynikající taktik a vojáci ho milovali. Ve svém okolí dokázal Haremheb vzbudit úctu i bázeň. Po boku mladého Tutanchamona podnikl výpravu do Palestiny s cílem posílit ochranu egyptských hranic, které ohrožovali Chetité.

Když Tutanchamon nečekaně ve dvaceti letech zemřel, začala se řešit otázka nástupnictví.  Haremheb - ač již mocný představitel Egypta - přenechal trůn veleknězi Ajemu. Ten býval Achnatonovým ministrem a velitelem vozby. Právě Aje řídil Tutanchamonův pohřeb včetně obřadu " Otevírání úst", který byl vyhrazen pro dědice trůnu.

Haremheb se za Ajovy vlády projevil jako velký diplomat a když Aje zemřel, byla jeho pověst taková, že nikdo nemohl zpochybnit jeho nárok na trůn. Stal se tedy novým egyptským faraonem a ukončil tak dlouhé panování potomků Ahmose I. Psal se rok 1318 př.n.l.

Faraon Haremheb - Achnatonovo jméno musí být zapomenuto

HaremhebNávrat k Amonově kultu začal na popud Ajeho už mladý Tutanchamon. Ten podepsal výnos, kterým nařizoval obnovení kultů a pranýřoval poblouznění svého předchůdce. Haremheb šel ještě dál - počátek své vlády datoval smrtí Amenhotepa III. a celé amarnské období vlády Achnatona, Smenchkarea, Tutanchamona a Ajeho mělo být zapomenuto a navždy vymazáno z paměti. Achetaton - prokleté město - nechal srovnat se zemí, Achnatovo jméno nechal stesat ze všech chrámů a staveb a svým jménem přepisoval dokonce i jméno Tutanchamona.

Během své vlády, která trvala 27 let, se Haremheb snažil posílit nastolený řád a byl také velkým stavitelem. Vděčíme mu za rozšíření Ajova chrámu v Medinit Habu, za stavby v Memfidě (Mennoferu) (jeho oblíbeném městě) i za stavby v Karnaku, kde začal s budováním sloupové síně a vztyčil 9. a 10. pylon na jihu a 2. pylon na západě. Kromě hrobky v Sakkáře si nechal vybudovat také hrobku v Údolí králů.

Ve snaze zamezit korupci a zneužívání moci úředníky zavedl institut soudce a regionálních soudů. V Horním a Dolním Egyptě nastolil rozdílné právní systémy, které svěřil dvěma vezírům. Ti podléhali přímo jemu. Reorganizací prošla také armáda, která tvořila dva okrsky - jeden na jihu a druhý na severu. Zemřel v roce 1292 př.n.l.

Egyptští faraoni

Starověký Egypt v pravěku

Archaické období

První dynastie faraonů

Období Staré říše

1. přechodné období

Období Střední říše

2. přechodné období

Období Nové říše

3. přechodné období

Období úpadku

Období Ptolemaiovců

Mohlo by vás zajímat

Informace o webu

Český egyptologický ústav

 • Historie Českého egyptologického ústavu

  Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.

 • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

  Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.

 • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

  Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě

 • Proč na dovolenou do Egypta

  Nejvhodnější doba pro návštěvu Egypta je v období října až března. V této době zde panují příznivé podmínky a nehrozí tropická horka. Moře v Egyptě je velmi čisté a po celoročně teplé. V Rudém moři jsou pro potápění ideální podmínky. Mezi nejznámnější letoviska patří Hurghada, pokud ale chcete obdivovat korálové útesy v celé jejich kráse, pak doporučuji Sharm el-Sheikh nebo Safagu.

 • Letoviska v Egyptě

  Pokud někdo zavítá na dovolenou do Egypta (a nezvolí poznávací plavbu po Nilu s návštěvou mnoha historických památek), většinou zvolí pro pobyt Hurghadu nebo pokud chce obdivovat korálové útesy, zvolí nejspíš Sharm el-Sheikh na Sinajském poloostrově nebo Safagu na pobřeží Rudého moře. Sinajský poloostrov nabízí také letovisko Dahab (severovýchod poloostrova). U hranic s Izraelem se nachází letovisko Taba.
 • Sinajský poloostrov

  Sinajský poloostrov se nachází mezi Středozemním mořem na severu a Rudým mořem na jihu. I když je tvořen převážně pouští, nachází se zde Sinajské pohoří, kde je také nejvyšší vrchol Egypta - Hora svaté Kateřiny (2637 m.n.m), kde se také nachází Klášter svaté Kateřiny. Návštěvníky lákají zdejší letoviska Sharm el-Sheikh, Dahab (severovýchod poloostrova) a u hranic s Izraelem ležící letovisko Taba.