fbpx
Tutanchamon
Tutanchamon, kartuš faraona

Když Tutanchaton usedl na trůn, byl Egypt zmítán náboženskou a politickou krizí. Jeho mládí využil Aje - poručník mladého faraona - ke znovuzískání moci a znovunastolení původního náboženství. Tutanchaton přijal jméno Tutanchamon a jeho žena Anchesenpaaton také přijala nové jméno Anchesenamon. Tutanchamon se usmířil s kněžstvem a vyhlásil návrat k původním bohům a zrušeným svátkům. Hlavním městem se opět staly Théby (Vaset).

Tutanchaton Tutanchamon
Tutanchaton Tutanchamon

Tutanchamon vládl asi deset let (1347 - 1338 př.n.l.) a zemřel ve dvaceti letech. S jeho manželkou se po jeho smrti oženil Aje, který vládl další 4 roky a poté byl kněžstvem dosazen generál Haremheb, který je pokládán za faktického zakladatele 19. dynastie - dynastie Ramessovců.

Tutanchamonovo dětství

Tutanchamon byl prvním synem, který se narodil Achnatonovi a bylo tak pravděpodobné, že usedne na egyptský trůn - byť jeho matkou nebyla Nefertiti, hlavní manželka kacířského faraona Achnatona. Teprve nedávno provedená analýza DNA mumií Achnatona a "starší ženy" a "mladší ženy" z vedlejší komory v hrobce KV35 prokázala, že Tutanchamonovou matkou nebyla Nefertiti ani Kija (vedlejší manželka Achnatona), ale jedna z Achnatonových sester. Její jméno zatím zůstává skryto za rouškou tajemství.

Na malého Tutanchamona měla pravděpodobně velký vliv jeho babička - královna Teje (manželka Amenhotepa III.). Tady je třeba hledat příčinu toho, že Tutanchamon neuctíval jen Atona (jako jeho otec), ale i Atuma, který podle pověsti stvořil svět.

Tutanchamon a Anchesenamon

Tutanchamon se oženil s jednou z dcer Achnatona (a svou nevlastní sestrou) Anchesenamon a tím legalizoval svůj nárok na egyptský trůn. I ona se původně jmenovala Anchesenaton a stejně jako Tutanchamon po smrti Achnatona (cca ve druhém roce vlády) přijala jméno předtím zavrženého boha Amona. V té době bylo malému faraonovi 9 let.

Tutanchamonova smrt

Tutanchamonova smrt přišla nečekaně - vždyť mu bylo pouhých 20 let. Tutanchamonova hrobka KV 62 ještě zdaleka nebyla hotová a proto bylo třeba rychle vybrat náhradní hrob. Nakonec byla vybrána spíše skromná hrobka určená pravděpodobně pro Ajeho. Řemeslníci měli 70 dní na to, aby Tutanchamonovu hrobku dokončili.

Tutanchamon by bezpochyby zůstal neznámý, nebýt archeologa Howarda Cartera, který objevil jeho hrobku KV 62 v Údolí králů. Dlouho se nevědělo, zda byl synem Amenhotepa III. nebo snad Ajeho - velekněze Amonova kultu a teprve nedávno provedený výzkum DNA mumie Tutanchamona, mumií Achnatona, Teje a dalších dvou neznámých mumií žen bylo zjištěno, že otcem Tutanchamona byl Amenhotep IV. (Achnaton) a jeho matkou jedna ze sester Achnatona (její jméno zatím není definitivně určeno).

Egyptští faraoni

Starověký Egypt v pravěku

Archaické období

První dynastie faraonů

Období Staré říše

1. přechodné období

Období Střední říše

2. přechodné období

Období Nové říše

3. přechodné období

Období úpadku

Období Ptolemaiovců

Mohlo by vás zajímat

Informace o webu

Český egyptologický ústav

 • Historie Českého egyptologického ústavu

  Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.

 • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

  Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.

 • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

  Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě

 • Proč na dovolenou do Egypta

  Nejvhodnější doba pro návštěvu Egypta je v období října až března. V této době zde panují příznivé podmínky a nehrozí tropická horka. Moře v Egyptě je velmi čisté a po celoročně teplé. V Rudém moři jsou pro potápění ideální podmínky. Mezi nejznámnější letoviska patří Hurghada, pokud ale chcete obdivovat korálové útesy v celé jejich kráse, pak doporučuji Sharm el-Sheikh nebo Safagu.

 • Letoviska v Egyptě

  Pokud někdo zavítá na dovolenou do Egypta (a nezvolí poznávací plavbu po Nilu s návštěvou mnoha historických památek), většinou zvolí pro pobyt Hurghadu nebo pokud chce obdivovat korálové útesy, zvolí nejspíš Sharm el-Sheikh na Sinajském poloostrově nebo Safagu na pobřeží Rudého moře. Sinajský poloostrov nabízí také letovisko Dahab (severovýchod poloostrova). U hranic s Izraelem se nachází letovisko Taba.
 • Sinajský poloostrov

  Sinajský poloostrov se nachází mezi Středozemním mořem na severu a Rudým mořem na jihu. I když je tvořen převážně pouští, nachází se zde Sinajské pohoří, kde je také nejvyšší vrchol Egypta - Hora svaté Kateřiny (2637 m.n.m), kde se také nachází Klášter svaté Kateřiny. Návštěvníky lákají zdejší letoviska Sharm el-Sheikh, Dahab (severovýchod poloostrova) a u hranic s Izraelem ležící letovisko Taba.