fbpx

V roce 1928 začal Pierre Montet výzkum v Tanisu. Objevil zde pozůstatky chrámu, který byl zasvěcen Amonovi – nejvyššímu bohu starověkého Egypta. V jihozápadním rohu komplexu u ohradní zdi objevil vykradenou hrobku Osorkona II., ale jen pár metrů dá našel doslova poklad – nedotčenou hrobku Pasbachaenniuta I.